Ons   Foto album Annie & Jan Keizer  
Kampen, Holland  


Home.
Wieden fotos
Vogels
Zomaar wat
Kaart
Onze Camping
Andere links

Vogels.


Boerenzwaluwjongen schreeuwen om voedsel, Ronduite

Zwarte stern met jongen, 2005.

Boerenzwaluw, Ronduite - Mei 2007.

Boompieper, Ronduite - April 2007.

Canadese gans, De Belt.

Canadese gansjes.

Canadese gans op nest bij Giethoorn.

Fuut bij zijn nest.

Fuut met jongen, Juni 2006.

Nijlgans bij Beltschutsloot

Nijlgans, Beulaker - April 2007.

Rietgors, Dwarsgracht.

Grasmus, 2008.

Huiszwaluwjong, Ronduite - 2008.

IJsvogel bij Giethoorn Nord.

Knobbelzwaan met jongen.

Koekoek, Wanneperveen - Mie 2006.

Kraaien-Ekster, Juni 2007.

Kraaien-gaai in boom, Maart 2008.

Kakeend vliegt over de kerkgracht.

Kuifeend.

Kwikstaart, Beltschutsloot - April 2006.

Blauwborst Bramen, April 2007.

Roorborst op plank.

Roodborsttapuit, Reeenweg.

Meeuwen op beulakerpaaltjes.

Kokmeeuw, Beulaker.

Koolmeesman in treurboom.

Pimpelmees op paaltje.

Ooievaar belaagd door reiger, Zwartsluis.

Ooievaar krabt zich.

Ooievaars op onze akker.

Graspieper, Giethoorn.

Grote zilverreiger, Rietsteeg.

Puperreiger, Molengat - April 2006.

Roerdomp, Ketelhaven - 2006.

Grutto, April 2006.

Kievit, Ezumakreeg zuid.

Kievitsjong, Krieger - Juni 2006.

Wulp, Beltschutsloot - April 2005.

Tafeleend, De Belt - Januarie 2007.

Tafeleend, Mei 2007.

Groenling, Januarie 2008.

Putter auken, April 2007.

Vink, Maart 2007.

Visdief, Beulaker - Mei 2007.

Waterhoen jonkie.

Watersnip, September 2007.

Meerkoet jongen, bij Giethoorn - Mie 2006.

Meerkoetpuber, Wanneperveen.

Meerkoet, Roggebot - Februarie 2007.

Wilde eendjes, Ronduite - juni 2006.

Wilde eend, Mei 2007.

Fitis, Gasthuisdijk - April 2007.

Kleine karekiet jongen, Augustus 2007.

Kleine karekiet, Juli 2007.

Rietzanger, Wanneperveen.

Snor, April 2007.

Tjiftjaf, Veneweg, Wanneperveen - April 2007.

Zwaan in dreighouding.

Zwarte stern, Beulakerwiede.
 

 
     
Annie en Jan Keizer
Veenmos 54
8265HZ KAMPEN - HOLLAND